Sercan Rona

Yakut Taşının Yapısı, Özellikleri, Yararları ve Tarihi

Yakut Taşının Yapısı

Yakut taşı yapısı gereği en önemli özelliği olan elmastan sonra en sert maden olmasıdır. Kırmızı ve bordo renklerinden dolayı en değerli taş olarak anılmaktadır. Şans ile beraber, zenginlik ve başarı anlamı taşımaktadır. Yakut, içinde safir taşının da bulunduğu korundum mineral türlerinin en değerli çeşididir.

Yakut, renkli taşlar içinde, karat başına en yüksek fiyata sahiptir. Bu, yakutu renkli taş pazarındaki en önemli mücevherlerden biri yapar. En saf haliyle, mineral korindon renksizdir. Mineralin kristal yapısının bir parçası haline gelen eser elementler, renginde farklılıklara neden olur. Krom, yakutun kırmızı rengine neden olan eser elementtir.

Yakut kırmızısının gücü, ne kadar krom bulunduğuna bağlıdır; krom ne kadar fazlaysa kırmızı renk o kadar güçlüdür. Krom ayrıca kırmızı rengin yoğunluğunu artıran floresansa neden olabilmektedir.

Yakut Taşının Tarihi Yolculuğu

Kırmızı, en yoğun duygularımızın rengidir – aşk, tutku ve öfke. Hızlı arabalar ve kırmızı güller gibi güç ve arzu nesneleriyle ilişkilidir. İlk kültürler yakut taşının, damarlarında akan kanın kırmızılığına benzerlikleri nedeniyle değer verir ve yakutların yaşam gücünü taşıdığına inanırlardı.

Değerli Taşların Kralı: Yakut Taşı

Yakut taşı tarihsel olarak en önemli renkli taşlardan biridir. Yakut, İncil’de güzellik ve bilgelik gibi niteliklerle bağlantılı olarak dört kez bahsedilmektedir. Sanskritçe’nin eski dilinde yakut, ratnaraj veya “değerli taşların kralı” olarak adlandırılmaktadır.

Milattan sonra 1.yüzyılda, Romalı bilgin Pliny, doğa tarihine sertliklerini ve yoğunluklarını açıklayarak yakutları dahil etti. Eski Hindular, tanrı Krishna’ya güzel yakutlar sunanlara imparator olarak yeniden doğuş bahşedildiğine inanıyorlardı.

Hindular yakut taşını dört kasta böldüler ve gerçek doğu yakutunu Brahman olarak adlandırdılar. Bir Brahman’a sahip olan birinin mükemmel güvenlik avantajına sahip olduğuna inanılmaktadır.

Ruby yüzyıllar boyunca birçok efsane biriktirdi. Hindistan’daki insanlar, yakutların sahiplerinin düşmanlarıyla barış içinde yaşamasını sağladığına inanıyordu. Burma’da (en az 600’den beri bir yakut kaynağı – şimdi Myanmar olarak adlandırılıyor), savaşçıların savaşta yenilmez olmaları için yakutları vardı. Ancak, sadece yakutları giymek yeterli değildi. Onları etlerine sokmak ve bedenlerinin bir parçası yapmak zorundaydılar.

Ruby adı, “kırmızı” anlamına gelen Latince ruber kelimesinden gelir. Yakutun parıldayan kırmızısı, taşta yanan, hatta giysilerin arasından parıldayan ve suyu kaynatabilen söndürülemez bir alevi akla getiriyordu. Yakut, Tanrı’nın yarattığı 12 taşın en değerlisi olarak adlandırılmıştır.

Ruby, batı dünyasının doğuşuyla önemini korudu. Avrupa kraliyetinin ve üst sınıfların en çok aranan mücevherlerinden biri haline geldi. Birçok ortaçağ Avrupalı, sağlık, zenginlik, bilgelik ve aşkta başarıyı garanti etmek için yakut giyerdi.

Yakut arzusu her zaman olduğu gibi bugün de büyük. Yakut taşı, tutkunun sembolü olarak ideal bir romantik hediyedir. Zengin renk aynı zamanda zenginlik ve başarıyı da simgelediği için tüketiciler gür renklere çekilir.

Yakut Taşının Yararları ve Psikolojik Etkisi

Kraliyet mavisi taşı olan safir, bütünlük ve bilgeliğin sembolü iken; yakut taşı enerji için mükemmel bir taştır. Hayata coşku katar, enerji verir ve dengeler ancak hassas veya asabi kişiler için bazen aşırı uyarıcı olabilir. Yakut yaşam tutkusunu teşvik eder ama bunu asla kendine zarar verecek şekilde yapmaz. Motivasyonu ve gerçekçi amaçların belirlenmesini geliştirir.
Kalp çakrasını uyarır ve kalbi dengeler. ’Mutluluğun peşinden gitmenizi’ teşvik eder. Olumlu rüyaları ve berrak görselleştirmeleri destekler, hipofiz bezini uyarır. Yakut bereket taşlarından biridir; zenginlik ve tutkuyu ele geçirmenize yardım eder. Psikolojik olarak öfke ve negatif enerjiyi değişime uğratır, olumsuz olan her şeyi yolunuzdan çekmeniz için teşvik eder. Dinamik liderliği destekler. Zihinsel olarak Yakut olumlu ve cesaretli bir zihinsel duruma neden olur. Yakut’un etkisi altında zihin yüksek farkındalık ve mükemmel bir konsantrasyonla keskinleşir. Duygusal olarak yakut dinamiktir. Tutkuyu ve coşkuyu ateşler. Fiziksel olarak yorgunluğun ve tembelliğin üstesinden gelir, güç ve coşku verir.