Sercan Rona

Elmas nereden çıkarılmaktadır?

Elmaslar, fayans kayaçlar içinde yer alırlar ve çoğunlukla karbonatların içinde bulunur. Yer altı kaynaklarından çıkarılmaktadır. Bu kaynaklar, elmas içeren kayaçların bulunduğu bölgelerde yer alır ve genellikle maden ocakları olarak bilinmektedir.

Elmaslar, çeşitli yöntemlerle çıkarılır, ancak en yaygın yöntemler arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

Açık Hava Madenciliği
Bu yöntemde elmaslar için uygun olan kayaçlar, doğal olarak ortaya çıkartılır ve kazılar yapılmaktadır.  lmasların yer altı kaynaklarının yüzeyde bulunması durumunda kullanılmaktadır.

Kuyu Madenciliği
Bu yöntemde, elmaslar için uygun olan kayaçlar yer altındaki kuyular aracılığıyla çıkarılmaktadır. Elmasların yer altı kaynaklarının derinlere gitmesi durumunda kullanılmaktadır.

Alluvial Madenciliği
Bu yöntemde elmaslar nehirler, göller veya denizlerin yatağından çıkarılmaktadır. Elmasların yer altı kaynaklarından taşınmış olduğu durumda kullanılmaktadır.

Elmaslar, dünya çapında birçok farklı ülkeden çıkarılmaktadır. Ancak, üretimin büyük bir bölümü dünyanın belirli bölgelerinde gerçekleşir. Önemli elmas üretim bölgeleri arasında;

Afrika, dünya elmas üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirir. Önemli üretim bölgeleri arasında Angola, Botswana, Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve yer alır. Bu ülkelerin çoğu, dünyaca ünlü elmas üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştirir.

Avustralya, dünya elmas üretiminin yüzde 7’sinden fazlasını gerçekleştirir. Önemli üretim bölgeleri arasında Argyle, Kimberley ve West Australia yer alır. Rusya, dünya elmas üretiminin yüzde 5-10’unu gerçekleştirir. Önemli üretim bölgeleri arasında Yakutia ve Arkhangelsk yer alır.

Kanada, dünya elmas üretiminin yüzde 5-10’sunu gerçekleştirir. Önemli üretim bölgeleri arasında Ontario, Quebec ve Northwest Territories yer alır. Güney Amerika, dünya elmas üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirir.

Önemli üretim bölgeleri arasında Brezilya ve Venesuela yer alır. Hindistan, dünya elmas üretiminde önemlidir ancak son yıllarda üretim azalmıştır. Önemli üretim bölgeleri arasında Gujarat ve Andhra Pradesh yer alır. Bu ülkeler, elmas üretiminin en büyük bölgelerinden sadece birkaçıdır. Diğer ülkeler de elmas üretimi yapmaktadır ancak üretim miktarları çok daha düşüktür.

Örneğin, Sierra Leone, Liberia, Kongo, Guinea veya Zimbabwe gibi ülkeler de elmas üretimi yapmaktadır ancak üretim miktarları çok daha azdır. Sadece dünya elmas üretiminin yüzde 1-2’sinden azdır.